Danmarks førende leverandør af high-performance smøremidle
0,00 DKK
 0,00 DKK0
Kundeservice
Vi besvarer normalt alle henvendelser indenfor max. 24 timer.

Handelsbetingelser for privatpersoner og virksomheder


Handelsbetingelser for privatpersoner 


Disse handelsbetingelser gælder for køb foretaget af forbrugere på denne webshop, som ejes og drives af Tribo-Logic ApS CVR-NR. 33 954 808, Ægirsvej 6, 8660 Skanderborg.

Vi anbefaler, at du læser betingelserne grundigt igennem, inden du handler på webshoppen.

1. Priser og betaling
Webshoppen er godkendt af PBS til at modtage betalinger over nettet. Alle betalinger foregår via en sikker krypteret SSL linje (Secure Socket Layer) direkte til Nets, hvilket betyder, at kun Nets kan læse dem. Hverken Tribo-Logic ApS eller andre har mulighed for at læse dine oplysninger. Så snart dine kortoplysninger er godkendt af Nets, godkendes din ordr. Beløbet trækkes først på din konto, når varen afsendes.

Der kan benyttes følgende betalingskort: Dankort, Visa/dankort, Visa, Visa Electron, MasterCard og Maestro. Transaktionsvalutaen der benyttes er DKK.
Alle priser på webshoppen er opgivet både med og uden 25% moms samt gældende afgifter.

2. Levering
Der er en normal leveringstid på 2-3 arbejdsdage i Danmark. Leveringstid uden for Danmark, kontakt Tribo-Logic ApS. Levering der finder sted indenfor 3 uger efter den i ordrebekræftelsen afgivne leveringstid skal i enhver henseende betragtes som rettidig levering. I tilfælde af strejke, lockout, importrestriktioner, anden force majeure eller driftshindringer hos vores leverandører eller i anden forhold, hvorover vi ikke er herre, suspenderes vores leveringstid med et tidsrum svarende til varigheden af den pågældende hindring.


3. Fortrydelse af køb
Du har ret til at fortryde købet inden for 14 dage fra modtagelsen af varen. Fortrydelsesretten kan udøves uden at angive nogen bestemt grund ved at sende en meddelelse til os herom via telefon 26 24 95 45 eller mail: jr@tribo-logic.dk for at rekvirere et retur nummer.

BEMÆRK: Du kan ikke udøve fortrydelsesretten ved blot at nægte at modtage varen eller ved at undlade at afhente den ved transportøren.

4. Følger af fortrydelse af køb
Hvis du sender en meddelelse om fortrydelse af købet, skal du efterfølgende returnere varen til os på den adresse der bliver oplyst når du rekvirer retur nummeret, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter du gav meddelelse om, at du ville fortryde købet. Vi kan kræve dokumentation for, at varen er afsendt inden fristens udløb. Hvis varen sendes, skal den være pakket forsvarligt.

BEMÆRK: Du er ansvarlig for eventuelle skader, som kan opstå under transporten. Bemærk også, at du selv skal bære omkostningerne forbundet med returnering af varen, medmindre vi har leveret varen til dig ved en fejl, eller hvis varen ved modtagelsen har været beskadiget eller defekt.

Returnerede varer bør være i god og ubeskadiget stand. Hvis returnerede varer viser tegn på skade eller brug - udover hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på - hæfter du for forringelse af varens værdi.

Betaling for varen bliver tilbageført snarest muligt og under alle omstændigheder senest 14 dage efter vores modtagelse af din meddelelse om fortrydelse. Vi forbeholder os dog retten til at tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen/varerne retur til inspektion, eller indtil du har fremlagt dokumentation for, at varen er returneret, alt efter hvilket tidspunkt der er tidligst.
Hvis du ophæver købet i overensstemmelse med disse betingelser, refunderer vi købsprisen sammen med de oprindelige forsendelsesomkostninger (dog ikke ekstraomkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering), fratrukket eventuel værdiforringelse. Medmindre du har givet os instruks om andet, vil vi foretage tilbagebetalingen under anvendelse af samme betalingsmiddel, som du benyttede til at foretage den oprindelige transaktion.

5. Varens værdiforringelse
•Hvis varen er ubeskadiget og fremstår som ny ved tilbageleveringen, får du som udgangspunkt alle dine penge retur ved fortrydelse.
•Hvis varen bærer præg af at være brugt, må du forvente at skulle betale for værdiforringelsen.
•Hvis varen er værdiløs ved tilbageleveringen, er du ikke berettiget til at få dine penge tilbage.

Det vil være op til en konkret vurdering, om varen har været udsat for en værdiforringelse.

BEMÆRK: Ved en brudt forsegling på produkter fra områderne.”Smøremidler og afrensning, vil værdiforringelsen være på 100 %, da vi ikke har mulighed for at videresælge produktet.

Hvis du ønsker mere information vedrørende din 14-dages fortrydelsesret, kan du besøge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

6. Reklamation og klager
I tillæg til fortrydelsesretten gælder dine almindelige rettigheder i købeloven vedrørende mangelfulde varer, forsinkede varer eller varer som ikke svarer til beskrivelsen.

Hvis du ønsker at udøve din reklamationsret, eller hvis du i øvrigt ønsker at klage over dit køb, kan du skrive en e-mail til os på følgende adresse: jr@tribo-logic.dk

Du kan også altid klage til Forbrugerklagenævnet via dette link: www.forbrug.dk/Dineklagemuligheder/Saadan-klager-du/Klag-til-Forbrugerklagenaevnet.

7. Forbehold
Vi forbeholder os ret til at annullere en handel, hvis der er opgivet forkerte priser i webshoppen. Den ordrebekræftelse, der genereres ved køb, er således en kopi af indkøbskurven og ikke vores accept på at handlen gennemføres.
Vi tager ligeledes forbehold for force majeure, herunder leveringssvigt fra vores leverandører.

8. Købelovens almindelige regler
Hvor andet ikke er specificeret i nedenstående tekst følger vi købelovens almindelige regler.


 


Handelsbetingelser for virksomheder 

Disse handelsbetingelser gælder for køb foretaget af virksomheder og institutioner på denne webshop, som ejes og drives af Tribo-Logic ApS CVR-NR. 33 954 808, Ægirsvej 6, 8660 Skanderborg.

Vi anbefaler, at du læser betingelserne grundigt igennem, inden du handler på webshoppen.

1. Priser og betaling
Webshoppen er godkendt af PBS til at modtage betalinger over nettet. Alle betalinger foregår via en sikker krypteret SSL linje (Secure Socket Layer) direkte til Nets, hvilket betyder, at kun Nets kan læse dem. Hverken Tribo-Logic ApS eller andre har mulighed for at læse dine oplysninger. Så snart dine kortoplysninger er godkendt af Nets, godkendes din ordre. Beløbet trækkes først på din konto, når varen afsendes.

Der kan benyttes følgende betalingskort: Dankort, Visa/dankort, Visa, Visa Electron, MasterCard og Maestro. Transaktionsvalutaen der benyttes er DKK.
Alle priser på webshoppen er opgivet både med og uden 25% moms samt gældende afgifter.

2. Levering
Der er en normal leveringstid i Danmark på 2-3 arbejdsdage. Leveringstid uden for Danmark, kontakt Tribo-Logic ApS.lervering der finder sted indenfor 3 uger efter den i ordrebekræftelsen afgivne leveringstid skal i enhver henseende betragtes som rettidig levering. I tilfælde af strejke, lockout, anden force majeure. eller driftshindringer hos vores leverandører eller i anden forhold, hvorover vi ikke er herre, suspenderes vores leveringstid med et tidsrum svarende til varigheden af den pågældende hindring.

3. Fortrydelse af køb
Har du fortrudt dit køb, er der en fortrydelsesfrist på 14 dage for varer købt på Tribo-Logic ApS webshop. De 14 dage regnes fra den dag, hvor du har modtaget varerne. Der kan ikke returneres varer uden et retur nummer, der rekvireres ved henvendelse til Tribo-Logic ApS. på telefon 26 24 95 45 eller mail jr@tribo-logic.dk  Omkostningerne for returnering skal afholdes af køberen selv, og vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav. Returvarer skal være ubrugte og ubeskadigede. Købsprisen (uden fragtomkostninger) refunderes, når vi har modtaget varen og foretaget godkendelse.

4. Beskadiget emballage.
Hvis emballagen er beskadiget ved modtagelsen, skal du straks anmelde dette til transportøren, og eventuel nægte modtagelse overfor transportør. Hvis indholdet er beskadiget, skal du inden 7 dage fra modtagelsen lave en reklamation over for transportøren. Søn- og helligdage er ikke medregnet. Husk at gemme emballagen.

5. Reklamation
Når du handler på Tribo-Logic ApS har du 24 måneders reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materielfejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationen skal selvfølgelig være berettigede og omfatter ikke fejl, skader eller slitage som er direkte eller indirekte opstået som følge af fejlagtig brug, ringe vedligeholdelse eller anden skadeforvoldende adfærd. Reklamationen bør desuden opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, og skal meddeles Tribo-Logic ApS på telefon 26 24 95 45 eller mail jr@tribo-logic.dk inden for rimelig tid, hvorefter varen kan repareres, ombyttes, pengene kan returneres eller der kan gives afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Bortset fra ovennævnte kan køber ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder navnlig ikke kræve erstatning for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab (B2B).

6 Hvis vareren returneres i forbindelse med en reklamation.
Vedlæg venligst fyldestgørende information med pakken, f.eks. ordrebekræftelseskopi, registrerings- og banknummer for overførsel, evt. korrespondance, samt angive fejlen på varen. Og retur nummer der rekvireres på telefon 26 24 95 45 eller mail jr@tribo-logic.dk

7. Købelovens almindelige regler.

Hvor andet ikke er specificeret i nedenstående tekst følger vi købelovens almindelige regler. Vi forbeholder os ret til at annullere en handel, hvis der er opgivet forkerte priser på hjemmesiden.